Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh ngành Thiết bị Y tế ( Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh ngành Thiết bị Y tế (Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Lương và chế độ...

Đọc tiếp ...

" TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU CHíNH HÃNG"