MỘT SỐ HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ ĐIỆN NÃO ĐỒ LÂM SÀNG

Do bản chất của đện não đồ là xét nghiệm thăm dò chức năng hoạt động dẫn truyền điện sinh lý của tế bào thần kinh trung ương. Vì vậy điện não đồ là...

Đọc tiếp ...

VIETNAM MEDI-PHARM 2016

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam 2016

Đọc tiếp ...

 123
" TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU CHíNH HÃNG"